Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge
 
CVR. 68 39 09 15

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49
Minimer

Tisvilde Vandværk indgår i flere samarbejder:


Med Vejby Vandforsyning siden 1. september 1989 om fælles drift og administration.

Med vandværkerne Asserbo, Baunehøj og Vejby siden 1. januar 2012 om kontorfællesskab for administrationen. Samarbejdet er siden udvidet med fælles driftsledelse og vagt.

Med nabovandværkerne Baunehøj, og Vejby om levering af nødvand til hinanden.

Med øvrige vandværker i kommunen gennem medlemskab af Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov Kommune.

Med Grib Vand Spildevand, således, at de benytter vandværkets aflæsninger til opkrævning af spildevandafgifter. Dette har medført, at forbrugerne kun skal aflæse vandmåleren én gang årligt, pr. 31.08.
Copyright Rambøll Danmark A/S