Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge
 
CVR. 68 39 09 15

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49
Minimer

Vandværkets 5 boringer er placeret dels i nærheden af vandværket og dels i Tisvilde Hegn.

Den ældste boring er fra 1968. De øvrige er etableret i perioden 1979 til 1987
Copyright Rambøll Danmark A/S