Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge
 
CVR. 68 39 09 15

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49
Minimer

Som forbruger/ejer har du ansvar for


1. at den årlige målerstand pr. 31.08. indberettes til vandværkets administration senest den 10.09. (også selvom du ikke har modtaget et selvaflæsningskort med posten).

2. at den årlige vandregning bliver betalt senest den 15. november. Bemærk at ejere hæfter for regninger, som vandværket efter aftale sender til lejere.

3. at meddele ejerskifte til vandværkets administration med oplysning om dato for ejerskiftet og ny ejers navn og helårsadresse.

4. at meddele adresseændring til vandværkets administration snarest muligt.
Copyright Rambøll Danmark A/S