Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge
 
CVR. 68 39 09 15

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49
Minimer


Regler for forbrugernes betaling for vandspild.

Som udgangspunkt faktureres vandforbruget efter det registrerede forbrug i henhold til aflæsninger af forbrugsmåleren.

Ved et eventuelt unormalt stort forbrug som følge af vandspild, er der mulighed for at søge vandværkets bestyrelse om fritagelse for betaling af den del af det målte vandforbrug, der overstiger normalforbruget + 300 m3.

Forbruger/ejer skal da snarest efter konstatering af vandspildet anmelde skaden til vandværket, så en repræsentant for vandværket evt. kan inspicere forholdet, for at opnå egen overbevisning om årsagen til det unormale forbrug.

Ansøgningsskema kan hentes her eller rekvireres hos vandværket og skal returneres til vandværkets administration, vedlagt dokumentation i form af udtalelse fra VVS-installatør, faktura, fotos o.lign.

Copyright Rambøll Danmark A/S