Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge
 
CVR. 68 39 09 15

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49
Meddel ejerskifte Minimer

Ejerskifte skal meddeles vandforsyningen, da vi ikke er koblet op til et centralt register.

Ved ejerskifte send gerne en mail til Vandforsyningens administration med oplysning om:

1. Hvilken forsyningsadresse, det vedrører
2. Dato for ejerskifte
3. Målerstand på overtagelsestidspunktet
4. Navn på tidligere ejer
5. Navn og adresse på ny ejer
6. Evt. telefonnummer til nye ejer
7. Evt. E-mail adresse til ny ejer

Mailen sendes til adm@vejbytisvildevand.dk 

Bemærk, at mellemregning skal ske via refusionsopgørelse, men vandforsyningen udfører flytteopgørelse til brug herfor.
Copyright Rambøll Danmark A/S