Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge
 
CVR. 68 39 09 15

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49
Oplysninger til Vandværkets forbrugere Minimer

Vigtige datoer:
Vandmåleren skal aflæses hvert år pr. 31. august ved selvaflæsning, og målerstanden skal herefter indberettes til vandværkets administration senest den 10. september.

Årsopgørelse udsendes ultimo oktober til betaling den
15. november.
Betalingen kan tilmeldes betalingsservice.

Tisvilde Vandværk leverer målerstanden pr. 31. august videre til Grib Vand (kloakforsyningen) for opkrævning af vandafledningsafgifter pr. 31. december.

Nyttige oplysninger:
Vandets hårdhed er ca. 15 odH

Copyright Rambøll Danmark A/S