Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge

CVR. 12 48 83 19

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49

 

Vandværkssamarbejder Minimer

Vejby Vandforsyning A.m.b.a. indgår i flere samarbejder:

Med Tisvilde Vandværk siden 1. september 1989 om fælles drift og administration.

Med vandværkerne Asserbo, Baunehøj og Tisvilde siden 1. januar 2012 om lokalefællesskab for administrationen. Dette samarbejde er siden blevet udvidet med fælles driftsledelse og vagt.

Med nabovandværkerne Udsholt, Baunehøj, og Tisvilde om levering af nødvand til hinanden.

Med øvrige vandværker i kommunen gennem medlemskab af Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov Kommune.

Med Grib Vand Spildevand, således, at de benytter vandværkets aflæsninger til opkrævning af spildevandafgifter. Dette har medført at forbrugerne kun skal aflæse vandmåleren én gang årligt (31.08.) i stedet for to. 

Copyright Rambøll Danmark A/S