Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge

CVR. 12 48 83 19

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49

 

Vandværket Vænget Minimer

Vandværket Vænget blev grundlagt i 1951 af 33 sommerhusbeboere i området Østervænget, Vestervænget og Søndervænget i Holløselund. Vandindvindingsretten var på 3.000 m3 årligt, og vandværket bestod af en lille bygning med en pumpe og nødvendig automatik, samt en hydrofor (trykbeholder), der sendte vandet direkte ud til forbrugerne uden iltning og filtrering. I 1962 blev det lille vandværk erstattet af det nuværende vandværk, beliggende på Holløselundvej 75, hvor der også blev etableret en boring.

Vandværket Vænget forsynede 848 forbrugere i 1974. I 1984 blev 791 forbrugere under Holløselund-Vejbystrand Vandværk optaget i Vænget, og i 1985 blev Øllekolle Vandværks ca. 150 forbrugere optaget. I 2011 havde Vænget ca. 2150 forbrugere og udpumpede ca. 85.000 m3 vand årligt.
Siden 1985 har Vænget haft et samarbejde med Studebjerg Vandværk om fælles boringer. 

I 2011 fusionerede Vandværket Vænget med Studebjerg Vandværk og blev dermed en del af Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
Copyright Rambøll Danmark A/S