Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge

CVR. 12 48 83 19

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49

 

Boringerne Minimer

Siden 1985 har Studebjerg Vandværk og Vandværket Vænget haft et borefællesskab, som forsynede de to værker med råvand. Efter sammmenlægningen af de to vandværker i 2012 hører alle boringerne i dag til Vejby Vandforsyning. 

Råvandet hentes fra boringerne, som ligger dels i umiddelbar nærhed af Vandværket Vænget og dels omkring Holløse Trinbræt.

V
andværkerne er endvidere tilkoblet andre vandværker i Gribskov Kommune, således, at forsyningssikkerheden for området som helhed kan karakteriseres som meget høj.

Råvandet er af god kvalitet, og kan efter iltning og filtrering sendes direkte ud til forbrugerne.
Copyright Rambøll Danmark A/S