Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge

CVR. 12 48 83 19

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49

 

Minimer
Som forbruger/ejer har du ansvar for

1. alle vandinstallationer efter skel med undtagelse af hovedstophane og vandmåler, som vedligeholdes af vandværket. 

2. at meddele eventuelle fejl ved stikledning, vandmåler, pumpeventil og hovedstophane, herunder utætheder, til vandværkets administration snarest efter fejlen er konstateret.

3. at målerbrønden holdes ren og så vidt muligt tør, og at den er monteret med et forsvarligt dæksel, så måleren holdes frostfri.

4. at målerbrønden altid skal være fri og let tilgængelig, dvs. at der omkring brønden skal være ryddet for buske, grene og andet.
Copyright Rambøll Danmark A/S