Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge

CVR. 12 48 83 19

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49

 

Oplysninger til vandforsyningens forbrugere: Minimer

Vigtige datoer:

Vandmåleren skal aflæses hvert år pr. 31. august ved selvaflæsning, og målerstanden skal herefter indberettes til vandværkets administration senest den 10. september.
           
Årsopgørelsen udsendes ultimo oktober til betaling den 15. november.
Betalingen kan tilmeldes betalingsservice. Udfyld og send allerede nu skemaet under "selvbetjening" og "tilmelding til pbs", så undgår du besværet med at modtage en papirfaktura. 

Vandforsyningen leverer målerstanden pr. 31. august videre til Grib Vand for opkrævning af vandafledningsafgifter pr. 31. december.

Nyttige oplysninger:
Vandets hårdhed er ca. 27 odH


Copyright Rambøll Danmark A/S