Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er planlagt afholdt lørdag den 13. juni 2020 kl. 10 på Sankt Helene Centret

Informationer vedrørende generalforsamlingen vil senere kunne hentes herunder: 

Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsrapport 2019
Budgetter
Takstblad
Referat