Generalforsamling 2016


Der er afholdt ordinær generalforsamling den 22. maj 2016 i Vejby Forsamlingshus.
Informationer vedrørende generalforsamlingen kan hentes herunder:

Dagsorden
Beretning
Vandanalyser
Årsrapport 2015
Budgetter
Takstblad
Referat