Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Tisvilde Vandværk
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge
 
CVR. 68 39 09 15

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49
Generalforsamling 2016 Minimer

Informationer vedrørende generalforsamlingen den 4. juni 2016 kan hentes herunder:

Indkaldelse/dagsorden
Beretning
Vandanalyse
Årsrapport 2015
Budgetter
Takstblad 2016/2017
Referat

Copyright Rambøll Danmark A/S