Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59
Skærød
DK-3200 Helsinge

CVR. 12 48 83 19

Drift:
Carsten Olsen

Administration:
Birgit Krøyer

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00

Telefon 48 70 57 26
Email:
adm@vejbytisvildevand.dk

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49

 

Forside - meddelelser Minimer
     

Aktuelle meddelelser til vandværkets forbrugere:Perioden for indberetning af målerstand pr. 31.08.2017 er slut. Hvis vi ikke har modtaget en indberetning, er vandmåleren blevet aflæst af Vandværket mod et gebyr på kr. 300.

Den ordinære generalforsamling er afholdt den 6. maj 2017 kl. 10 i Vejby Forsamlingshus. Referatet kan hentes her.

Sådan undgår du frostskader - klik her - (Kilde: Danske Vandværker)


Følg dit vandforbrug ved at logge på kundeportal under Selvbetjening - genvej her.


Vandets hårdhedsgrad er 26 odH 


           
            
           


Copyright Rambøll Danmark A/S